Haptonomie, wat is het?

Haptonomie gaat uit van het belang en de kracht van gevoelens in de communicatie. Situaties en ontmoetingen roepen gevoelens op. Dat gevoel is van invloed op wat iemand doet, welke keuzen er worden gemaakt en ook de wijze waarop dat gebeurt. Wanneer er sprake is van kwaadheid wordt een situatie anders ervaren en aangepakt dan wanneer er sprake is van angst. Hoe en of mensen die gevoelens bij zichzelf herkennen en uiten naar anderen toe is van invloed op de helderheid van de communicatie.

Mensen zijn gevoelig voor non-verbale signalen (houding, beweging, klank van de stem e.d.). Deze signalen spelen altijd een rol binnen communicatie en zijn een uiting van gevoelens die er op een bepaald moment spelen. Ook al doen mensen hun best om vriendelijk over te komen als ze eigenlijk kwaad zijn, dan is dat altijd ergens zichtbaar in hun houding en beweging en hoorbaar in hun stem.

Denken en doen zijn goed ontwikkeld door de lessen die wij vanaf de kleuterschool gevolgd hebben. Voor voelen hebben wij doorgaans geen speciale lessen ontvangen. Voelen lijkt iets wat gegeven is bij de geboorte en waar vervolgens weinig meer aan hoeft te worden gedaan. Maar ook voelen kun je ontwikkelen en aanscherpen. Verstand krijgen van voelen helpt mensen om zichzelf en anderen beter te begrijpen en is een basis voor emotionele en sociale intelligentie.