Meldcode

Dit is om u een beeld te geven over de procedure van de meldcode zoals proffesionals daar mee om dienen te gaan.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Bent u op zoek naar informatie over spanningen thuis tijdens de coronamaatregelen? In de brochure 'Wees alert op de thuissituatie' staan tips om hierover in gesprek te gaan met een cliënt, ouder(s) en/of kind.

Kosten, klachten & registratie